Taloushallinnon palvelut

Bulevardin Tilitoimisto tarjoaa taloushallinnon palveluja sekä sähköisellä että perinteisellä tavalla toteutettuna Netvisor-ohjelmalla. Asiakasyrityksillämme on toteutettuna myös monia integraatioita, mm. Severa-projektilaskentaan. Liiketoiminnan ohjelmistoista käytössä on myös mm. Assisdent, Winhit, CubeMaster, Enkora Club Management, GymMaster sekä työajanhallintajärjestelmistä mm. TyövuoroVelho ja M2. Asiakkaillemme on myös toteutettu useita verkkokauppaintegraatioita Netvisoriin.

Palvelumme perustuu oma talousyksikkö -konseptiin. Jokaisella asiakkaalla on oma pääkirjanpitäjä ja talouspäällikkö sekä tarvittaessa KHT-tason tilintarkastaja käytettävissä. Kauttamme on myös saatavissa arvostetun lakitoimiston palvelut.

Asiakas voi valita joko perinteisen paperisen tai sähköiset palvelut kirjanpidon toteuttamiselle. Sähköiset palvelut voidaan ottaa käyttöön vain osittain esim. yrityksen myyntilaskutus tai ohjelmassa oleva pankkipalvelu eli maksatus sen mukaan mikä on asiakkaan tarve. Jos asiakkaalla on palkanlaskennan perustana työtunnit työntekijöille saa asiakas edullisesti myös tuntilaskennan käyttöön- ei paperituntilistoja. Tuntilaskenta on integroitu suoraan palkanlaskentaan. Ohjelma on erinomainen talousjohtamista ja kontrollia ajatellen, vaikka työ tehtäisiin paperilla erityisesti hyöty näkyy esim verotarkastuksissa.

Viimeisin digitalisaatio ja reaaliaikainen kirjanpito toteutettuna yhdellä pääohjelmalla tehostaa asiakkaan kirjanpidon laadintaa ja alentaa palvelulaskua. Työn tuntihinta meillä on 50€/h (koulutukset, tulospalaverit yms. controller-palvelut ovat ilmaisia asiakkaillemme). Työprosessien osalta tehostus näkyy myös siinä, että kirjanpitäjän kokemus ja koulutus on laajempi. Asiakkaan kirjanpidon työstä tilinpäätöksineen, veroilmoituksineen sekä palkanlaskennasta vastaa sama pääkirjanpitäjä (eikä esim. niin että palkanlaskenta on eriytetty eri henkilölle yms).  Suurin hyöty tästä tulee isommille yhtiöille, eli tapahtumien määrän kasvu ei korota palvelulaskua teknologian johdosta. Pienten, vielä paperilla toimivien yritysten osalta on huolehdittu tarvittavat integraatiot ja digitalisaation vaatimukset viranomaisten suuntaan. Myös paperi-asiakkaiden työ tehostuu digitalisaation ansioista. Kaikkien asiakkaiden työtä on tehostettu viimeisimmällä digitalisaatiolla sekä yhden oman vastuullisen pääkirjanpitäjän työprosessilla.

Asiakkaan taloustiimin arvioidut palveluhinnat seuraavilla liikevaihtoluokilla:

 1. Liikevaihto n. 11-15 miljoona, kirjanpidon lasku sähköisesti toteutettuna n. 4000-5500e kuukaudessa
 2. Liikevaihto n. 5-10 miljoonaa, kirjanpidon lasku sähköisesti toteutettuna n. 2500-3500e kuukaudessa
 3. Liikevaihto n. 4 miljoonaa, kirjanpidon lasku sähköisesti toteutettuna n. 1500-2000e kuukaudessa
 4. Liikevaihto n. 1 miljoona, kirjanpidon kulu n. 700-1200 euroa kuukaudessa
 5. Liikevaihto n. puoli miljonaa (500 000e), kirjanpidon kulu keskimäärin 400-600 euroa kuukaudessa
 6. Liikevaihto alle 500 000 euroa, kirjanpidon kulu keskimäärin 100-350 euroa

Tilitoimiston asiakkaille koulutus, konsultointi, erilaiset selvitykset, kyselyt sekä raportit ovat ilmaisia. Asiakas saa palvelulaskun kerran kuukaudessa lakisääteisen kirjanpidon laadinnasta jonka lisäksi yllämainitut palvelut ovat ilmaisia. Tilitoimisto käyttää Netvisor-ohjelmistoa lakisääteisen kirjanpidon laadinnassa. Ohjelmiston koulutus ja tuki ovat asiakkaille ilmaisia. Uuden ohjelman käyttöönotossa sekä koulutuksessa voidaan säästää näin useita tuhansia euroja.
Tilitoimisto myös huolehtii siitä, että ohjelmiston käyttöönotto on asiakkaalle helppo ja tehokas prosessi. Myös mahdollisten liiketoiminnan ohjelmistojen (esim. Severa, Assisdent) tuki on ilmaista.

Jos yrityksellä on oma tilinpäätöstaitoinen taloustiimi, kustannus yritykselle työnantajamaksuineen on n. 5 000-50 000 euroa kuukaudessa tai enemmän riippuen yrityksen koosta. Tehokkaat ja reaaliaikaiset digitaaliset taloushallinnon järjestelmät oheisohjelmistoineen ovat mahdollisia kaiken kokoisille yrityksille eikä yrityksen tarvitse rekrytoida omaa kirjanpidon taloushenkilöstöä vaan palvelujen ulkoistaminen on kustannustehokas vaihtoehto jolla mm. vältetään korkeat lakisääteiset työnantajamaksut.

Tarjoamamme palvelut:

 • kirjanpito ja tilinpäätökset
 • veroilmoitukset (myös henkilöasiakkaat)
 • palkanlaskenta ja tarvittavat ilmoitukset mm. verottajalle ja eläkeyhtiöille
 • palkkatukihakemukset
 • myyntilaskutus ja reskontranhoito
 • ostoreskontra ja laskujen maksut
 • perustamisasiakirjat ja pöytäkirjat
 • EU- ja Tekes-projektit, projektilaskenta
 • talous- sekä verokonsultointi
 • liiketoiminnan kehittämisen konsultointi erityisesti taloushallinnon järjestelmien osalta
 • talousjohtamisen palvelut
 • Netvisor-ohjelman koulutus sekä jatkuva tuki käytännön työssä
 • Tulorekisteriin (1.1.2019) liittyvä raportointi sähköisellä integraatiolla viranomaisille asiakkaan puolesta. Verohallinnon tulorekisteri-uudistus ei aiheuta asiakkaalle lisätoimia, vaan täysin digitaalisesti toimivan tilitoimiston järjestelmissä tämä on huomioitu.

TILINTARKASTUSPALVELUT

Toimiston asiakkaiden tilintarkastuksista vastaavat vähintään KHT-tasoiset tilintarkastusketjukokemuksen omaavat tilintarkastajat.

 

LAKIPALVELUT

Teemme yhteistyötä kansainvälisen asianajotoimiston kanssa.

img_13